Елементи Космогонії

logo_white_2018

(Deutsch) Tempus fugit – (вислів) час летить

(Deutsch) Ad infinitum – (вислів) До нескінченності

Alea jacta est! – (вислів) жереб кинуто

Ne varietur (вислів) Не підлягає зміні

Fiat lux – Хай буде світло!

Зоря – символ у Трипільській культурі

Символ має форму зірки з п’ятьма вістрями, яка часто використовується у багатьох культурах для символізації небесних тіл, світла та духовного прагнення. У контексті Трипільської культури такий символ міг мати глибоке значення, зв’язане з космологією, релігією або ритуальними практиками.

Зоряний символ часто асоціюється з навігацією, вказуючи напрямок у нічний час. Він також може представляти світловий промінь у темряві, символізуючи надію, відкриття, нові починання та просвітлення. У духовному сенсі зірка може означати божественне світло або духовне керівництво.

Люди могли використовувати подібні образи для відзначення важливих астрономічних подій, як-от сонцестояння або рівнодення. Це могло бути важливо для сільськогосподарських практик, що базуються на календарі, який регулює посівні цикли та інші сезонні діяльності.

Зірковий символ також міг використовуватися в ритуалах або як амулет для захисту, благополуччя, або як засіб медитації та фокусування духовної енергії.

Тимчасовість – символ у Трипільській культурі

Перехрещені лінії часто використовують для символізації конфлікту, зустрічі або важливого перехрестя. У контексті тимчасовості ці лінії можуть представляти точку зміни – момент, коли старе закінчується, а нове починається. Це може бути пов’язано з циклічними уявленнями про час та вічні повторення в природі, які були важливі для аграрної Трипільської культури.

Трикутник в основі може символізувати стабільність і твердий фундамент або, навпаки, може підкреслювати ідею непостійності та змін. У багатьох культурах трикутник також асоціюється з елементами землі, води чи вогню, відіграючи ключову роль у міфологічних та символічних розповідях.

Узагальнюючи, цей символ міг використовуватися в Трипільській культурі для позначення ідеї про тимчасовість всього живого, перехідні моменти у життєвих циклах або як маркер важливих змін у суспільстві або природі. Це відображення глибокої зв’язаності трипільців із природними циклами та їхнім розумінням постійної зміни як основи існування.

Зв’язок часів – символ у Трипільській культурі

Це символ, який складається з двох з’єднаних спіралей. Він часто асоціюється з ідеями вічності, циклічності та безперервного зв’язку між минулим і майбутнім. У багатьох культурах, зокрема і в Трипільській, подібні спіралі використовуються для символізації повторюваності природних циклів, як-от сезони або життєві етапи.

Спіралі, з’єднані разом, можуть також представляти ідею зв’язку часів, де минуле нерозривно пов’язане з майбутнім, формуючи єдиний безперервний потік існування. Цей символ міг мати значне ритуальне та міфологічне значення в Трипільській культурі, підкреслюючи зв’язок із природою та важливість аграрних циклів. Він міг з’являтися в мистецтві, на декоративних предметах або у священних місцях, відображаючи вірування та світогляд трипільців.

Вода – символ у Трипільській культурі

Цей символ, який складається з вертикальних ліній та горизонтальних смуг, може бути трактований як стилізоване зображення хвиль або води. У багатьох культурах подібні символи використовують для представлення води, яка є джерелом життя, очищення та змін.

У контексті Трипільської культури, яка була тісно пов’язана із землеробством та залежала від природних водних ресурсів, такий символ міг мати особливе значення. Вода не лише важлива для зрошення полів і підтримки врожайності, але й може символізувати живильну та очисну силу в релігійних і ритуальних контекстах.

Цей символ також може відображати зв’язок між небесним (вертикальні лінії) і земним (горизонтальні смуги), підкреслюючи взаємозалежність між духовними та матеріальними аспектами світу. Це може бути вираженням уявлень про космологію та природу всесвіту в міфології та віруваннях трипільців.

Такий символ, використаний у декоративному або ритуальному контексті, міг служити як магічний знак, що залучає життєдайну вологу або захищає від негативного впливу, а також як символічне зображення потоку життя і безперервного відновлення.

Нескінченність – символ у Трипільській культурі

Це символ, який нагадує форму піскового годинника або вертикально перевернуту вісімку, що часто асоціюється з символом нескінченності в сучасних та історичних культурах. У контексті Трипільської культури такий символ пов’язаний з циклічністю життя, вічністю або неперервністю природних процесів.

Трипільська культура, що відома своїми глибокими релігійними та міфологічними уявленнями, могла використовувати такі геометричні символи для відображення світоглядних концептів, як-от зміна сезонів, сільськогосподарські цикли, ідеї життя та смерті. Символи, що нагадують нескінченність, могли відігравати роль у ритуалах, мистецтві та декораціях, служачи магічним захистом або благословенням для вічного врожаю та процвітання.

Цей символ також може символізувати ідею з’єднання та злиття протилежностей, як-от землі та неба, смерті та життя, підкреслюючи важливість балансу та гармонії в природі й людському житті.

Заявка