Елементи Космогонії

logo_white_2018-1.png

Дві стихії, чоловіче і жіноче, родове гніздо – символ у Трипільській культурі

Цей символ має глибоке культурне та символічне значення в Трипільській культурі, яка існувала на території сучасної України, Молдови та Румунії. Він утілює злиття двох стихій, як-от води і землі, що є фундаментальними для родючості та зростання. Водночас символізує гармонійне поєднання чоловічих і жіночих начал, підкреслюючи їхню взаємодоповнюючу природу та важливість для створення нового життя і збереження родової спадкоємності.

Цей символ також може бути тлумачений як зображення «родового гнізда» – місця, де сім’я та рід зберігають свої корені і традиції. Він віддзеркалює ідею безпеки, спадкоємності та злагоди, що є ключовими для збереження та передачі культурних і сімейних цінностей через покоління.

Такий глибокий символічний зміст символу в Трипільській культурі вказує на розвинене розуміння природних законів, сімейних зв’язків та космічного порядку, яке втілювалося у їхньому мистецтві, ритуалах та повсякденному житті. Ця символіка демонструє, як трипільці гармонійно інтегрували свої вірування в щоденну діяльність, створюючи міцне культурне та духовне середовище.

ПОДІЛИТИСЬ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ

Заявка