Без категорії

logo_white_2018-1.png

Договір оферта

Публічна оферта про надання добровільної благодійної пожертви

Ця оферта, адресована невизначеному колу осіб – фізичним і юридичним особам – відвідувачам сайту в мережі Інтернет: http://rise-studio.pp.ua/ (далі – Сайт), далі іменовані «Благодійник», і є офіційною і публічною пропозицією ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ “ЦЕНТР СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО МИСТЕЦТВА КОРСАКІВ”, далі  іменується ГО «ЦСУМК», в особі засновника Корсак Лесі Романівни, що діє на підставі Статуту, укласти договір благодійного добровільного пожертвування (далі – договір), предмет і істотні умови якого вказані нижче:

  1. Терміни та визначення:

Акцепт – повне і безумовне прийняття Публічної оферти шляхом вчинення дій по здійсненню грошового переказу за допомогою платіжних форм і засобів розміщених на Сайті, а також шляхом перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок ГО «ЦСУМК» через установи банків. Моментом Акцепту є дата зарахування коштів на розрахунковий рахунок ГО «ЦСУМК».

Платіж – добровільна благодійна пожертва.

Добровільна благодійна пожертва – здійсненний Благодійником грошовий переказ для досягнення цілей, завдань, напрямів та видів статутної діяльності ГО «ЦСУМК» відповідно до Договору та Закону України «Про громадські об’єднання».

  1. Предмет договору:

Предметом цього договору є безоплатна  передача Благодійником на користь ГО «ЦСУМК» грошових коштів для  досягнення цілей, завдань, напрямів та видів статутної діяльності ГО «ЦСУМК».

Акцепт Договору означає, що Благодійник згоден з усіма його положеннями, він повною мірою усвідомлює предмет Договору і мету збору пожертв.

Договір укладається шляхом безумовного та повного приєднання Благодійника до цього Договору та прийняття всіх істотних умов Договору.

Благодійник і ГО «ЦСУМК» , керуючись Законом Українии про «Про громадські об’єднання», погоджуються, що Договір вважається укладеним у письмовій формі без підписання письмового примірника Сторонами з моменту вчинення Благодійником дій, передбачених Договором, що свідчать про згоду дотримуватися умов Договору.

Договір розміщено на сайті http://rise-studio.pp.ua/ у вільному доступі та у спосіб, що забезпечує ознайомлення зі змістом цього Договору кожної особи, що звертається до ГО «ЦСУМК».

Благодійник не може запропонувати свої умови Договору.

3. Права і обов’язки Сторін:

ГО «ЦСУМК» має право:

– Отримувати добровільні благодійні пожертви і використовувати їх для досягнення цілей, завдань, напрямів та видів статутної діяльності ГО «ЦСУМК» відповідно до Договору та Закону України «Про громадські об’єднання».

– За проханням Благодійника надавати звіт про отриману добровільну благодійну пожертву та її використання.

Благодійник має право:

 – Перерахувати добровільну благодійну пожертву на рахунок ГО «ЦСУМК» у спосіб зазначений у Договорі;

–  Попросити  звіт з  використання добровільного благодійного пожертвування.

4. Місце проведення збору коштів:

Збір добровільних благодійних пожертв проводиться на території будь – якої з країн світу.

5. Термін збору коштів:

Збір добровільних благодійних пожертв триває до моменту ліквідації ГО «ЦСУМК», якщо інший термін не буде визначено ГО «ЦСУМК» .

6. Всі витрати по сплаті сум, пов’язаних з перерахуванням пожертвування, несе Благодійник.

7. Інші умови

Благодійник самостійно визначає розмір добровільного благодійного пожертвування.

Пожертва є добровільною та не підлягає поверненню.

Благодійник несе відповідальність за достовірність інформації, зазначеної при перерахуванні Пожертви.

З метою дотримання Закону України «Про захист персональних даних» і належного виконання умов Договору Благодійник  дає згоду на обробку персональних даних.

До відносин між Благодійником  і ГО «ЦСУМК» застосовуються положення українського законодавства.

ПОДІЛИТИСЬ В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ

Заявка