Віктор Корсак: “Біоніка у мистецтві”

img

Ми переконані, що мистецтво – це соціальний аналог  хромосоми. Воно забезпечує зберігання, передачу з покоління в покоління і реалізацію генетичної програми розвитку й функціонування духовності нації.

Відомо, що хромосома складається із генів, які відповідають за формування певної ознаки – так і мистецтво має певні види (живопис, скульптура, графіка, музика, література, кіно…), для кожного із яких  притаманна своя специфічна художньо-образна мова, яка викликає у нас унікальну рефлексивну реакцію.

Зміни хромосом у біології називаються мутаціями. Вони можуть бути викликані помилками копіювання генетичного матеріалу, опроміненням, хімічними речовинами (мутагенами)…

Аналогічні зміни («естетичні мутації») виникають у мистецтві, їх спричиняють соціально-побутові, політичні, економічні, технологічні та інші фактори.

Біологічні мутації вченими розглядаються, як рушійна сила еволюції, де шкідливі мутації видаляються з генофонду природним добором, тоді як сприятливі прагнуть накопичуватися і є основою розвитку виду. Нейтральні мутації не впливають на виживання видів або індивідуумів.

Аналогічно і у мистецтві: є пошуки митців, які «шкідливі», які стримують розвиток мистецтва (соцреалізм, гітлерівське «правильне» мистецтво…); є «нейтральні» течії, які ні на що не впливають і фіксуються в історії мистецтва просто, як ремесло; а є «сприятливі», які започатковують нові напрями та течії і є відправними точками розвитку мистецтва.

Наша експозиція сформована у формі хромосоми. Кожна її частина (ген) відображає напрямок сучасного мистецтва. Кожна робота є унікальною і створена під впливом безлічі факторів (така-собі «естетична мутація»), що дає можливість нашим глядачам (художникам, мистецтвознавцям, галеристам, усім відвідувачам) позмагатися у футуризмі і передбачити: яким буде мистецтво у майбутньому, які «мутації» будуть «сприятливими», а які «шкідливими». Хоча очевидно, що у цьому змаганні переможцем буде час.

А ще, мистецтво є духовним кодом нації, який у тому числі забезпечує резистентність до різноманітних деструктивних впливів (песимізму, агресії, негативу, заздрості, ненависті, несправедливості…), тобто мистецтво є носієм вродженого духовного імунітету.

Також відомо, що мистецтво вивільняє нас від стереотипів та комплексів та забезпечує осмислення «витісненої» у підсвідоме інформації, що у прямому сенсі лікує нас від захворювань, які мають психосоматичне походження , що у свою чергу підвищує наш біологічний імунітет.

 Тому ми переконані, що дана експозиція, яка включає 275 робіт 180-ти митців із 6 країн світу, забезпечить зростання як біологічної так і духовної опірності усіх її відвідувачів.

І на завершення: щира дяка усім учасникам проєкту «Антиципація + Імунітет», який є частиною стратегічної програми Музею сучасного українського мистецтва Корсаків із розвитку культури нашої нації загалом та кожного українця зокрема.

Віктор Корсак

Голова ради директорів VOLWEST GROUP

Фундатор Музею сучасного українського мистецтва Корсаків

Доктор економічних наук