Майданчики 5

Студія ґепенінгу «Робологікум»

виконує пізнавальну функцію, стимулюючи розвиток мистецтва процесу та демонстрації. Містить експозицію Ready-made об’єктів, яка демонструє технічні та естетичні здобутки людства другої пол. ХХ – поч. ХХІ ст.