Foto-10.-Zliva-na-pravo-B.Voznytskyy-Y.-Sadovskyy-O.-Ripko-Z.-Flinta-na-vidkrytti-personalnoi-vystavky-1985-r.images