Hrusch-Valentyn.-Trubka-y-spychky-b.sm_.tehnyka-20h245-1980.-1